Ocenenie nehnuteľnosti

Trhová cena nehnuteľnosti a jej určenie

Vytvoríme pre Vás kvalifikované vyjadrenie k cene nehnuteľnosti

Realitná kancelária REAproperty Vám na požiadanie po následnej obhliadke vašej nehnuteľnosti vystaví potvrdenie o jej trhovej cene. Potvrdenie o trhovej cene nie je klasickým súdno – znaleckým posudkom, ale vyjadruje skutočnú trhovú cenu nehnuteľnosti v danej lokalite a vystavuje sa najčastejšie pre rôzne dedičské konania, pred predajom, či kúpou nehnuteľnosti, majetkové vysporiadania, rozvody, súdne spory a podobne.

V modernej realitnej praxi sa pri stanovení trhovej ceny nehnuteľnosti najčastejšie používa porovnávacia metóda. Táto metóda je založená na princípoch porovnávania cien nehnuteľností a to v rovnakom čase, ktoré sú vzhľadom na svoj charakter, technický stav, umiestnenie a lokalitu porovnateľné. Zohľadniť je popritom potrebné mnohé zodpovedajúce faktory.

Aktuálna trhová cena sa nestanovuje tzv. všeobecnou cenou podľa tabuliek, ale porovnávacou metódou a konkrétnym sledovaním cien nehnuteľností danej lokality a umiestnenia. Trhová cena je vždy určená základnou ekonomickou veličinou a to ponukou a dopytom. Trhové ocenenie je zvyčajne vyhotovené na jednej strane A4, ako výstup rôznych zložených výpočtov a porovnávaní.

Cena služby za odhad trhovej ceny a postupov pre jej realizáciu

Kvalifikovaný odhad trhovej ceny nehnuteľnosti sa dá vykonať aj bez osobnej obhliadky a to na základe Vami poskytnutých informácií a nazretím do listu vlastníctva. Cena odhadu trhovej ceny nehnuteľnosti online je v tomto prípade vo výške =€150,- . V prípade, ak je ale nutná aj osobná obhliadka nehnuteľnosti pretože nie je iným spôsobom možné stanoviť odhad trhovej ceny nehnuteľnosti je poplatok za takýto úkon vo výške =€200,- + cestovné náklady. Ak je odhad trhovej ceny nehnuteľnosti presahujúci sumu =€350.000,- , alebo sa jedná o rozsiahlu nehnuteľnosť, tak v takomto prípade je úkon spoplatnený percentuálnym vyjadrením a to 2,5% + cestovné náklady z výšky odhadu trhovej ceny nehnuteľnosti. Kvalifikovaný odhad trhovej ceny nehnuteľnosti Vám realitná kancelária REAproperty je schopná vyhotoviť na celom území Slovenskej republiky.

V prípade, ak máte záujem zistiť skutočnú aktuálnu cenu nehnuteľnosti v danej lokalite, kontaktujte nás prosím a agent realitnej kancelárie REAproperty Vás bude obratom kontaktovať.