Syndikátny predaj

Ďalšou z konkurenčných výhod realitnej kancelárie REAproperty je, že sme aktívnym členom Realitnej únie Slovenskej republiky, ktorá je v súčastnosti najväčším združením realitných maklérov na Slovensku.

Svojou početnou členskou základňou, detailne prepracovanými presne špecifikovanými pravidlami spolupráce a zároveň efektívnym dohľadom dokážu členovia Realitnej únie poskytovať svoje služby aj náročnejším klientom a to napríklad developerom, bankám, orgánom štátnej správy alebo aj územnej samosprávy.

Najmä pre veľké projekty sa v rámci členskej základne Realitnej únie vytvára mimoriadne účinná, tzv. syndikátna (sieťová) forma predaja.

Syndikátny predaj je formou predaja, ktorá spočíva v spojení väčšieho množstva realitných kancelárií pre splnenie cieľa urýchleného predaja nehnuteľností.

Tým, že je realitná kancelária REAproperty aktívnym členom Realitnej únie SR, ktorá je najväčším združením realitných kancelárií a maklérov na Slovensku (má v súčastnosti viac ako 700 členov), dokáže formou syndikátneho predaja využiť potenciál obrovskej predajnej sily tejto rozľahlej členskej základne aj pre Váš projekt.

Ako vlastne funguje služba syndikátny predaj?

Po objasnení predstavy a vzájomných podmienkach spolupráce sa vytvorí syndikát (skupina) realitných kancelárií z radov členov Realitnej únie. Tí budú podľa presne určených záväzných pravidiel participovať na projekte (napríklad pri predaji veľkého množstva bytov).

Generálny manažér syndikátu usmerňuje potom podriadených členov syndikátu. Syndikátny predaj potom môže tvoriť naraz aj 100, alebo aj viac realitných kancelárií z celého Slovenska, ak je potrebné na projekt nasadiť naozaj “extrémnu” silu.

Marketing potom ďalej realizujú jednotliví členovia syndikátu podľa presne určených vzájomne dobre zosynchronizovaných pravidiel, ktoré sa stanovia vopred spolu so zadávateľom (nesmú sa napr. inzerovať odlišné ceny, iné texty, či napríklad iné fotky).

S predajom sa už potom “netrápi” len jedna či dve realitné kancelárie, ale predáva ho naraz aj niekoľko desiatok či dokonca stoviek realitných kancelárií z celého územia Slovenska. Odmena sa platí vždy len generálnemu manažérovi syndikátu. Ten potom distribuuje časť odmeny podriadeným členom syndikátu.